137.000 produktů vždy skladem

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy & Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která učiní právní úkon pro účely, jež nemohou být připsány převážně její obchodní, ani nezávislé profesní činnosti:

A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Právo odstoupit od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzal/a poslední dodávku zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás

Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg
Německo


Telefon: +420 228 885 173
Fax: +49 (0) 36734 35 315
E-Mail: info@tazne-rameder.cz

o rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete rovněž vyplnit a odeslat elektronicky na našich webových stránkách http://www.tazne-rameder.cz/pravo/storno-podminky.html Využijete-li této možnosti, bez zbytečného odkladu Vám zašleme (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.


Zboží nám na adresu musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Vy nesete bezprostřední náklady spojené s navrácením. Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)Na těchto webových stránkách jsou používány soubory cookie pro uživatelsky přívětivou úpravu webových stránek a optimální přizpůsobení Vašim potřebám, k provedení měření rozsahu, k vyhodnocení návštěv webových stránek za účelem marketingu a optimalizace stejně jako zobrazení vhodného obsahu a reklamy. Podrobnosti o použitých souborech cookie a možnosti jejich odmítnutí naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Zavřít upozornění