Menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

31.03.2020

Obsah

 1. Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce
 2. Shromažďování dat při návštěvě našeho webu
 3. Cookies
 4. Navázání kontaktu
 5. Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy
 6. Funkce komentářů
 7. Využití Vašich dat k přímé reklamě
 8. Zpracování dat při vyřizování objednávek
 9. Využití kontaktu pro výzvu k zadání zákaznické recenze
 10. Využívání sociálních médií
 11. Social Media Videos a jejich využití
 12. Online marketing
 13. Služby pro webovou analýzu
 14. Retargeting/ Remarketing/ Cílená reklama
 15. Využití živých chatovacích systémů (Live Chat Systems)
 16. Nástroje a ostatní
 17. Práva subjektu údajů
 18. Doba uchovávání osobních údajů

1. Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je "Marcus Vollbrecht, Am Eichberg Flauer 1, D-07338 Leutenberg, +49 (0) 36734 35 700, ochranaudaju@tazne-rameder.cz". Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3Správce jmenoval pro tento web pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení prostřednictvím následujících kontaktů: "Marcus Vollbrecht, Am Eichberg Flauer 1, D-07338 Leutenberg, +49 (0) 36734 35 700, ochranaudaju@tazne-rameder.cz"

1.4Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2. Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3. Cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4. Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5. Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6. Funkce komentářů

V rámci funkce komentářů se na tomto webu ukládají a zveřejňují následující údaje: text komentáře, čas jeho vytvoření a jméno či přezdívka zvolené autorem komentáře. Kromě toho se do protokolu ukládá také Vaše IP adresa. IP adresa se ukládá z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů svým komentářem porušuje práva třetích osob nebo do něj zadává protiprávní obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat, když třetí osoba označí Vámi zveřejněný obsah za protiprávní. Právním základem pro uchovávání dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) GDPR. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, které třetí osoba označila za protiprávní.

7. Využití Vašich dat k přímé reklamě

7.1Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2Reklama poštou

Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR provádět personalizovanou přímou reklamu si vyhrazujeme právo uchovávat Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa a - pokud jsme v rámci smluvního vztahu od Vás obdrželi - také titul, akademickou hodnost, rok narození a Vaše profesní, odvětvové či obchodní označení) a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech, které distribuujeme poštou.

Proti uchovávání a využívání dat k tomuto účelu můžete kdykoliv podat námitku, kterou sdělíte správci.

8. Zpracování dat při vyřizování objednávek

8.1Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.2Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

8.3Plentymarkets

Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím poskytovatele „plentymarkets“ (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Jméno, adresa a případné další osobní údaje se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předávají společnosti plentymarkets výhradně za účelem administrace online objednávky. Data se předávají dále jen tehdy, pokud je to nezbytné pro realizaci objednávky. Podrobnosti o ochraně osobních údajů ve společnosti plentymarkets GmbH a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti plentymarkets GmbH jsou uvedeny na internetové stránce společnosti (https://www.plentymarkets.eu).

8.4Předávání osobních údajů přepravním společnostem

- DPD

Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti DPD Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti DPD pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s DPD předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.

Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti DPD může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

- GLS

Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti GLS Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti GLS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s GLS předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.

Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti GLS může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

- UPS

Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti UPS Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti UPS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s UPS předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.

Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti UPS může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

8.5Použití internetových platebních služeb

- Paypal

Při platbě prostřednictvím PayPal, kreditní kartou prostřednictvím PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ prostřednictvím PayPal předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace platby společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Předání dat se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro realizaci platby.

U několika platebních metod (kreditní kartou přes PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ přes PayPal) si společnost PayPal vyhrazuje provést hodnocení bonity. Za tímto účelem mohou být Vaše platební data případně předána agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, právním základem je oprávněný zájem společnosti PayPal na zjištění Vaší platební schopnosti. Výsledek ověření bonity, statisticky určenou pravděpodobnost výpadku platby, společnost PayPal využívá pro rozhodnutí, zda umožní využít příslušnou platební metodu. V hodnocení bonity mohou být zahrnuty pravděpodobnostní hodnoty (tzv. scoringové hodnoty). Jestliže výsledek hodnocení bonity obsahuje scoringové hodnoty, jsou založeny na vědecky uznaném matematicko-statistickém postupu. Součástí výpočtu scoringových hodnot, ale nikoliv jedinou součástí, jsou také adresní data. Další informace o právní ochraně osobních údajů, mimo jiné o využívaných agenturách pro hodnocení úvěruschopnosti, si prosím přečtěte v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Proti tomuto zpracování Vašich údajů můžete společnosti PayPal kdykoliv sdělit svou námitku. Společnost PayPal však nadále bude oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k realizaci platby v souvislosti s plněním smlouvy.

10. Využití kontaktu pro výzvu k zadání zákaznické recenze

Vlastní výzvy k hodnocení (nezasílá je externí hodnotící systém)

Vaši e-mailovou adresu použijeme k jednorázovému připomenutí, že můžete vyplnit svou uživatelskou recenzi v námi používaném hodnotícím systému, jestliže jste nám k tomu během objednávky nebo po ní udělili Váš výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zprávou na adresu správce odpovědného za zpracování dat.

10. Využívání sociálních médií

10.1Facebookové pluginy jako řešení využívající Shariff

Na našem webu jsou využívány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě Facebook, provozované společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal, Quay, Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Pro zvýšení ochrany Vašich dat při návštěvě našeho webu nejsou tato tlačítka integrována do stránky neomezeně jako pluginy, nýbrž pouze použitím HTML odkazu. Takto provedené začlenění tlačítek zajišťuje, aby při otevření stránky našeho webu, která taková tlačítka obsahuje, ještě nebylo navázáno žádné spojení se servery Facebooku. Jestliže kliknete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a stránka Facebooku, na níž můžete (případně po zadání Vašich přihlašovacích údajů) komunikovat s pluginy.

Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání v síti Facebook, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách používání dat sítě Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

10.2Pluginy Twitteru jako řešení využívající Shariff

Na našem webu jsou využívány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) mikroblogerské sociální sítě Twitter, provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“). Pro zvýšení ochrany Vašich dat při návštěvě našeho webu nejsou tato tlačítka integrována do stránky neomezeně jako pluginy, nýbrž pouze použitím HTML odkazu. Takto provedené začlenění tlačítek zajišťuje, aby při otevření stránky našeho webu, která taková tlačítka obsahuje, ještě nebylo navázáno žádné spojení se servery Twitteru. Jestliže kliknete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a stránka Twitteru, na níž můžete (případně po zadání Vašich přihlašovacích údajů) komunikovat s pluginy.

Společnost Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání společností Twitter, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy.

11. Social Media Videos a jejich využití

Využití videí YouTube

Tento web využívá funkci vkládání obsahu YouTube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“).

Používá se pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „YouTube“ používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „YouTube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se Vaše údaje přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje hlavně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube. V rámci používání služby YouTube může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí „GMP“ společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat. Pro případ, že osobní údaje budou přeneseny společnosti Google LLC se sídlem v USA, společnost Google LLC je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ (Štít soukromí), která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: href="https://www.privacyshield.gov/list.

Další informace o ochraně osobních údajů na serveru „YouTube“ najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy. Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

12. Online marketing

Sledování konverzí (Conversion Tracking) v rámci služby Google Ad

Tento web využívá online reklamní program „Google Ad“ a v rámci Google Ad také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Využíváme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na jiných webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. Z dat o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím následující zájmy: zobrazovat Vám reklamu, která je pro Vás zajímavá, upravovat náš web, aby pro Vás byl zajímavější a zajistit poctivé vyúčtování reklamních nákladů.

Cookie pro sledování konverzí se spustí, když uživatel klikne na Googlem zobrazenou reklamu Ad. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na Vašem počítači. Tyto cookies zpravidla po 30 dnech ztrácejí svou platnost a neslouží pro osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky tohoto webu a platnost příslušné cookie ještě neuplynula, společnost Google a také my poznáme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ad obdrží jinou cookie. Cookies tedy nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ad. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tvorbě konverzních statistik pro zákazníky služby Google Ad, kteří se rozhodli sledovat konverze (Conversion Tracking). Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískají ovšem žádné informace, s nimiž by uživatele mohli osobně identifikovat. Jestliže se sledování konverzí nechcete účastnit, můžete tuto možnost zablokovat tím, že v uživatelských nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivujete cookie pro Google Conversion Tracking. Poté již nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí. Google Ad používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s článkem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V rámci používání služeb Google Ads může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Pro případ, že osobní údaje budou přeneseny společnosti Google LLC se sídlem v USA, společnost Google LLC je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ (Štít soukromí), která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Na následující internetové adrese získáte další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=cs

Cookies pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tím, že jejich používání zakážete odpovídající úpravou nastavení Vašeho prohlížeče nebo si do Vašeho prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin uvedený v následujícím odkazu: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

Berte prosím v potaz, že po deaktivaci cookies nebudete moci využívat určité funkce tohoto webu, nebo to bude možné jen omezeně. Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

13. Služby pro webovou analýzu

Google (Universal) Analytics

Tento web využívá Google (Universal) Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Google (Universal) Analytics používá takzvané „cookies“, to jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o Vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam, přičemž může dojít též k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA.

Tento web využívá Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google Vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google LLC v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování, pro optimalizační a marketingové účely.

Z našeho pověření bude Google tyto informace používat k analýze Vašeho chování na webové stránce, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předal v rámci služby Google (Universal) Analytics, nebude propojována s dalšími daty společnosti Google.

Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala data o Vašem chování na webu (včetně Vaší IP adresy) získaná prostřednictvím cookie, jakož i zabránit zpracování těchto dat společností Google tím, že si v následujícím odkazu stáhnete plugin prohlížeče a nainstalujete jej:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních prosím klikněte na následující odkaz, abyste získali opt-out-cookie, která do budoucna službě Google Analytics zakáže zaznamenávat informace o Vašich aktivitách v rámci tohoto webu (tato opt-out-cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu. Vymažete-li z tohoto prohlížeče Vaše cookies, musíte opět kliknout na tento odkaz): Deaktivovat službu Google Analytics

Další informace o službě Google (Universal) Analytics najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=cs&ref_topic=6010376

Pro případ, že osobní údaje budou přeneseny společnosti Google LLC se sídlem v USA, společnost Google LLC je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ (Štít soukromí), která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

14. Retargeting/ Remarketing/ Cílená reklama

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Tento web využívá technologii sledování konverzí „Bing Ads“ společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Funguje to tak, že služba Microsoft Bing Ads na Vašem počítači uloží cookie, pokud jste prostřednictvím reklamy Microsoft Bing přešli na náš web. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Tyto cookies po 180 dnech ztrácejí platnost a neslouží k osobní identifikaci. Jestliže uživatel navštíví určité stránky tohoto webu v době platnosti cookie, Microsoft může poznat (stejně jako my), že uživatel klikl do reklamy a byl přesměrován na tuto stránku (konverzní stránku). Pokud v souvislosti s tím dochází ke zpracování osobních údajů, děje se tak podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět efektivní marketing.

Informace získané pomocí konverzních cookies slouží pro sestavování konverzních statistik, tzn. k evidenci toho, kolik uživatelů se po kliknutí do reklamy dostalo na konverzní stránku. Takto se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískáme ovšem žádné informace, s jejichž pomocí bychom mohli identifikovat osobu uživatele.

Společnost Microsoft Corporation se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Jestliže nechcete být sledováni, můžete s tím snadno vyjádřit nesouhlas tím, že v uživatelských nastaveních Vašeho internetového prohlížeče deaktivujete cookie používanou pro sledování konverzí (conversion tracking) služby Bing Ads. Poté již nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí. Alternativně můžete na deaktivační stránce pro spotřebitele z EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ověřit, jestli jsou ve Vašem prohlížeči uložené reklamní cookies Microsoftu; také je můžete deaktivovat.

Na následující internetové adrese získáte další informace o pravidlech ochrany osobních údajů ve službě Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/privacystatement Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

Google Ad Remarketing

Náš web využívá remarketingové funkce služby Google Ad. Tuto službu používáme k propagaci našeho webu ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, jakož i na webech třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Za tímto účelem Google nastaví cookie v prohlížeči Vašeho koncového zařízení, která automatizovaně prostřednictvím pseudonymního cookie ID a na základě Vámi navštěvovaných stránek umožňuje poskytování reklamy založené na zájmech uživatele. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na optimální podpoře prodeje prostřednictvím našeho webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Ke zpracování dat v širším než uvedeném rozsahu dochází pouze tehdy, když jste společnosti Google udělili souhlas s tím, aby historii využití Googlu internetovými prohlížeči a aplikacemi propojovala s Vaším uživatelským účtem Google a využívala informace z Vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se Vám zobrazují na webu. Jestliže jste v tomto případě během návštěvy našeho webu přihlášeni k účtu Google, společnost Google využívá Vaše data společně s daty Google Analytics k tvorbě a definicím seznamů cílových skupin pro remarketing uskutečňovaný napříč různými koncovými zařízeními. Společnost Google přitom dočasně propojuje Vaše osobní údaje s daty služby Google Analytics, aby mohla tvořit cílové skupiny. V rámci používání služeb Google Ads Remarketing může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Nastavení cookies pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tím, že v níže uvedeném odkazu stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete příslušný plugin: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Alternativně se můžete na internetové adrese www.aboutads.info, Digital Advertising Alliance, informovat o nastavení cookies a upravit příslušná nastavení. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o využívání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej obecně vyloučit. V případě nepřijetí cookies může být funkčnost našeho webu omezena.

Pro případ, že osobní údaje budou přeneseny společnosti Google LLC se sídlem v USA, společnost Google LLC je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ (Štít soukromí), která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy ve vyhledávači Google si můžete prohlédnout zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

15. Využití živých chatovacích systémů (Live Chat Systems)

Vlastní živý chatovací systém

Na tomto webu se za účelem provozování živých chatovacích systémů pro živé zodpovídání požadavků shromažďuje Vámi uvedené jméno účastníka chatu s obsahem Vašich komentářů, zároveň se ukládá historie chatu. Chat a Vámi uvedené jméno účastníka chatu se uchovávají výhradně v tzv. paměti RAM (Random Access Memory) a okamžitě se vymažou, jakmile ukončíme či ukončíte konverzaci prostřednictvím chatu, nejpozději však 2 hodiny od poslední zprávy v historii chatu. K provozu chatovací funkce se používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v mezipaměti internetového prohlížeče využívaného návštěvníkem stránek. Cookies umožňují opětovně identifikovat internetový prohlížeč návštěvníka stránky, aby bylo možné zaručit rozlišení jednotlivých uživatelů chatu na naší internetové stránce.

Jestliže shromažďované údaje mají vztah k osobám, zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zajišťovat efektivní péči o zákazníky a statistické analýzy uživatelského chování za účelem optimalizace.

Jestliže chcete zablokovat využívání cookies, v nastavení Vašeho prohlížeče můžete do budoucna zakázat ukládání cookies na Vašem počítači; popřípadě můžete smazat již uložené cookies. Blokování veškerých cookies ovšem může vést k tomu, že funkce chatu na naší webové stránce nebude možné využít.

16. Nástroje a ostatní

Google reCAPTCHA

Na tomto webu používáme též funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko(dále jen „Google“). Tato funkce slouží především pro ověření, zda úkon spojený se vstupem dat provedl člověk, anebo se jednalo o výsledek strojového a automatizovaného zpracování. V rámci služby se společnosti Google zasílá IP adresa a případně další data, která Google potřebuje pro službu reCAPTCHA, a zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zjišťovat individuální projevy vůle na internetu, jakož i bránit se proti zneužití dat a spamu.

Pro případ, že osobní údaje budou přeneseny společnosti Google LLC se sídlem v USA, společnost Google LLC je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ (Štít soukromí), která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Podrobnější informace o testu Google reCAPTCHA, jakož i Zásady ochrany osobních údajů Google si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Zákaznické recenze Google (Google Customer Reviews, dříve program Google Trusted Stores)

Spolupracujeme se společností Google v rámci programu „Zákaznické recenze Google“, poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Tento program nabízí uživatelům našeho webu možnost zadávat zákaznické recenze. V souvislosti s tím se Vám po nákupu na našem webu zobrazí otázka, jestli se chcete účastnit e-mailové ankety společnosti Google. Jestliže udělíte svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, Vaši e-mailovou adresu předáme společnosti Google. Služba Zákaznické recenze Google Vám pošle e-mail s výzvou, abyste se podělili o svoje zkušenosti s nakupováním na našem webu a vyplnili hodnocení. Vámi vyplněná zákaznická recenze se následně sloučí s dalšími recenzemi našich služeb a zobrazí se u našeho loga v programu Zákaznické recenze Google, jakož i na našem hlavním panelu služby Merchant Center, kromě toho se používá pro účely programu Zákaznické recenze Google.

Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat sdělením adresovaným správci nebo společnosti Google.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s programem Zákaznické recenze Google si můžete přečíst v následujícím odkaze: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=cs.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Zákaznické recenze Google si můžete přečíst v následujícím odkaze: https://support.google.com/adwords/answer/2375474.

Google Maps

Na našem webu využíváme službu Google Maps (API) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Google Maps je webovou službou pro zobrazování interaktivních map, v nichž jsou znázorněny geografické informace. Při používání této služby se Vám zobrazí naše adresa a návrh příjezdové trasy.

Už při otevírání podstránek, do nichž je mapa Google Maps začleněna, se informace o Vaší návštěvě našeho webu (jako např. Vaše IP adresa) přenáší na server společnosti Google a tam se ukládá, přičemž může dojít též k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA. To se stane nezávisle na tom, zda jste právě přihlášeni k uživatelskému kontu Google, nebo žádné uživatelské konto nemáte. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, Vaše údaje se přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu Google, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje hlavně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na Google.

Pro případ, že osobní údaje budou přeneseny společnosti Google LLC se sídlem v USA, společnost Google LLC je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ (Štít soukromí), která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Jestliže nesouhlasíte s tím, aby při použití služby Google Maps byla Vaše data v budoucnu předávána společnosti Google, existuje také možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps tím, že si ve Vašem prohlížeči vypnete JavaScript. Poté ale nebudete moci používat Google Maps a tím také mapové funkce na této internetové stránce.

Smluvní podmínky Google si můžete prohlédnout na adrese https://policies.google.com/terms, dodatečné smluvní podmínky služby Google Maps najdete na adrese https://www.google.com/help/terms_maps.html" class="blue_link.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Maps najdete na internetové stránce společnosti Google (dále jen „Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy.

17. Práva subjektu údajů

17.1Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

17.2PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

18. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.