Menu

DIN EN ISO 9001:2015

Rameder byl v roce 2001 úspěšně certifikován přes LGA Bayern "DIN EN ISO 9001:2008". Rok intenzivní práce a příprav byly pro certifikaci nezbytné a stejně tak se necháváme každoročně opětovně přezkoušet.

QM-Logo

QM-Systém lze považovat za příležitost k odstranění chyb v podnikových procesech a k zahájení procesu kontinuálního zlepšování. Protože jsme toho názoru, že: "Co člověk dělá, měl by dělat správně!" Ve střednědobém časovém horizontu je dobře promyšlený a fungující QM proces pro podnik obecně mnohem cennější než to, co je zapotřebí pro vybudování a kontrolu systému. Náš systém řízení kvality, který stojí na zásadě "Zesilujeme pro Vás", byl úspěšně certifikován 18.07.2001 u LGA Bayern. Po téměř roce intenzivní práce a příprav byl stanovený cíl k zavedení normy DIN EN ISO 9001:2008 uskutečněn.

 • Vylepšená detekce a prevence chyb
 • Redukce frikčních ztrát zveřejněním existujících slabých oblastí
 • Zvyšování konkurenceschopnosti
 • Marketingový nástroj
 • Zabezpečení stálé kvality produktů/služeb
 • Transparentnost interních průběhů procesů
 • Vytvoření nástroje pro systematické sledování firemních cílů
 • Zajištění budoucnosti společnosti
 • Snazší zapracování a zaškolení stávajících příp. nových zaměstnanců
 • Zefektivnění a optimalizace organizace
 • Zajištění know-how prostřednictvím dokumentace
 • Odvrácení rizika odpovědnosti za výrobek organizací podnikových procesů